Smoant Pasito RBA

300 ฿

ผลิตภัณฑ์ Smoant ใหม่คือ Pasito พร้อม RBA Coil ในตัว จุดประสงค์สำหรับผู้ใช้ในการเปลี่ยนแกนคอยล์แทนฝ้าย โดยไม่ต้องเปลี่ยนคอยล์ทั้งหมด

หมวดหมู่: