Back
Home » Shop » Rpm Coil ขนาด 1.0

Rpm Coil ขนาด 1.0

490 ฿

คอยล์สำเร็จสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า Smok ใช้ได้กับรุ่น Nord, RPM 40, RPM 80

รุ่นนี้ใช้กับน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า Salt Nic แนะนำใช้ไฟ 14w เพื่อรสชาติที่ดีที่สุด

หมวดหมู่: